Legaliser marijuana

Redaksjonsrådet i den anerkjente dagsavisen New York Times har stilt seg positive til legaliseringen av marijuana.  Det bør gjennomføres en legalisering på nasjonalt nivå, mener New York Times

Redaksjonsrådet erkjenner at det har vært mye diskusjon internt før de ble enige om denne konklusjonen.

Rådet mener at forbudet gjennom mange år har ført til oppblomstring av annen kriminalitet, og mener den legaliseringsbølgen som nå sveiper over flere stater i USA, er bra.  De henviser til forbudstiden i USA som bidro til en sterk oppblomstring av organisert kriminalitet.  New York Times mener at forbudet mot marijuana skader samfunnet ved å gjøre ellers lovlydige borgere til forbrytere fordi de bruker et medikament som avisen hevder er mindre skadelig enn både alkohol og tobakk.

Redaksjonsrådet skriver videre at de mener bevisene er overveldende i forhold til at misbruk og avhengighet av marijuana er beskjedent, sammenlignet med tilsvarende for alkohol og tobakk. Moderat bruk av marijuana innebærer ingen stor risiko for ellers sunne, voksne mennesker.

New York Times vil publisere artikler fra medlemmer av redaksjonsrådet og annet materiale som berøre denne problemstillingen.

Motstandere av legalisering har problemer med å få gehør for sine argumenter i USA. De peker blant annet på at det finnes store økonomiske interesser som er pådrivere i legaliseringsdebatten.

SMAKELIG - Mat, interiør og livsglede
HUSGLEDE.NO - Finn lekre matoppskrifter

GLAD I DYR? - Besøk Morsommedyr.no

LEVANA.NO - Kvinnemagasin på nett
LUKSUSFERIE.NO - Ferie på sitt beste

Mer tullball

POPULÆRE ARTIKLER

Mer moro